Annuleren Keukenloods webwinkel

Bestelling Annuleren (voor levering)

Een geplaatste bestelling op de webwinkel van Keukenloods.nl kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

De koop ongedaan maken (na levering)

Je hebt het recht zonder opgave van redenen de bestelling, binnen 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst, te herroepen. Na herroeping heb je 14 dagen de tijd om de producten retour te sturen naar Keukenloods.nl. Je ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Keukenloods.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. Als de klant een product retour wil sturen, kan hij/zij contact opnemen met Keukenloods.nl via: [email protected].

De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Indien je besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Keukenloods.nl, zijn de kosten van het retour halen (€ 50,-) voor jouw rekening. Ook als je het product zelf terugstuurt zijn de directe kosten voor het terugsturen voor jouw eigen rekening. Eventuele schade welke ontstaat indien je er voor kiest zelf het product retour te zenden (via een externe partij of door jezelf) aan Keukenloods.nl, zijn voor je eigen verantwoording en rekening.

LET OP: Indien een product zonder melding retour wordt gestuurd naar Keukenloods.nl, verzoeken wij het herroepingsformulier mee te zenden! Indien mogelijk, wordt Keukenloods.nl graag vooraf op de hoogte gebracht van de retourzending.

Voor montagediensten die binnen de bedenktijd van 14 dagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat dit is geschied met uitdrukkelijke instemming van de consument. De consument heeft immers in het online bestelproces uitdrukkelijk voor een specifieke leverweek en een montage datum gekozen, welke gelegen is binnen de bedenktijd van 14 dagen. Aldus heeft de consument geen recht heeft op terugbetaling van de gemaakte montagekosten.

Voorwaarden voor volledige terugbetaling:

  • Het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  • Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  • Het product mag niet beschadigd zijn;
  • Meegeleverde montagemateriaal dient indien redelijkerwijs mogelijk, origineel verpakt te zijn;
  • Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
  • Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
  • Je bent als klant alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Keukenloods.nl betaalt het aankoopbedrag inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Keukenloods.nl geboden goedkoopste, standaard levering) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. Keukenloods.nl betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Keukenloods.nl mag wachten met terugbetaling tot de goederen in hun geheel zijn geretourneerd, of als je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  • Indien je besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Keukenloods.nl, zijn de kosten van het retour halen voor jouw rekening (wij rekenen hier €50,- voor). Ook als je het product zelf terugstuurt zijn de directe kosten voor het terugsturen voor jouw eigen rekening.

 

Herroepingsformulier

 

Voor herroeping kun je evt. ook gebruik maken van het "Europese modelformulier voor herroeping". Keukenloods raadt je echter aan om een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen met de serviceafdeling op 0226-355340 om een retour te melden. Zo kan Keukenloods.nl de retourzending sneller en eenvoudiger verwerken.

Aankopen winkels Keukenloods

Zie CBW-voorwaarden

Retour adres

Je kunt het artikel retour sturen naar:

Keukenloods BV
De Veken 330
1716 KJ Opmeer

De retour zending moet minimaal worden voorzien van klantnaam en adres.
Zonder deze informatie kan de retourzending niet behandeld worden.

Daarnaast verzoeken wij je ook het ordernummer te vermelden voor een snellere afhandeling.